skip to Main Content

Sfeerimpressie van De Mariahoeve

Terherne of Terhorne…ons Eiland in de Friese Meren

Fries en officieel: Terherne, maar vanoudsher ook wel Terhorne is een dorp in de Nederlandse provincie Friesland (officieel Fryslân). Het dorp ligt tussen het Sneekermeer en de Goëngarijpster-Terkaplester- en Terhornsterpoelen. Het dorp telt ongeveer 800 vaste inwoners, maar heeft in de zomer dankzij de aanwezigheid van de vele recreatiewoningen een groter bevolkingsaantal.

Sinds 1989 is de officiële naam het Friestalige Terherne en per 1 januari 2014 is het dorp overgaan naar de nieuwe gemeente De Friese Meren.

Back To Top
Change language